Tag: poker governor 3 online

เศรษฐีใหม่ 14 คน ถูกสลากดิจิทัลบนแอปฯเป๋าตัง

สลากดิจิทัล บนแอปฯเป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย งวด 1 ก.พ 2567 เลขสลาก รางวัลที่ 1 เลขที่ 607063 จำนวนใบที่ถูกทั้งหมด 22 ใบ รวมเป็นเงินรางวัล 132 ล้านบาท

  • ถูก 1 ใบ จำนวน 10 คน
  • ถูก 2 ใบ จำนวน 2 คน
  • ถูก 3 ใบ จำนวน 1 คน
  • ถูก 5 ใบ จำนวน 1 คน

ตรวจผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัล และสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ ผ่…

Read More >