Có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp với tập thể lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN và các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thị trường vàng.

Qua đó bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, hiệu quả, lành mạnh, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, không để vàng hóa nền kinh tế và ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan chủ động triển khai ngay các công cụ, giải pháp quản lý, điều hành và bình ổn thị trường vàng phù hợp, kịp thời và hiệu quả hơn nữa.

NHNN cần khắc phục ngay tình trạng chênh lệch cao, bất hợp lý giữa trong nước và thế giới, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn, đúng quy định pháp luật; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền phát sinh.

Cơ quan này cũng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thiện ban hành kế hoạch thanh tra. Chậm nhất ngày 17/5 phải công bố quyết định thanh tra theo quy định để thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối, mua và bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường.

Bên cạnh đó cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong sản xuất, vàng. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an và các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định. Kết quả thanh tra cần được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5.

Tăng cường hiệu quả các công cụ quản lý Nhà nước đối với thị trường vàng

Đồng thời, NHNN cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, qua đó lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, đối tượng liên quan, tham vấn ý kiến các chuyên gia, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đánh giá tác động và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định.

Nhờ vậy, các công cụ quản lý Nhà nước đối với thị trường vàng sẽ được tăng cường hiệu lực và bảo đảm các mục tiêu phát triển thị trường vàng theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật có liên quan.From: web game casino

Phó Thủ tướng giao Bộ chủ trì, phối hợp với NHNN và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, kiên quyết thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng tại các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vàng. Bộ Tài chính phải hoàn thành chậm nhất trong quý II/2024 và có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng, lực lượng biên phòng, thuế, hải quan, quản lý thị trường… tăng cường thực hiện ngay các biện pháp kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao để bình ổn thị trường vàng.

Việc kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm, nhất là buôn lậu, thẩm lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá, cạnh tranh không đúng quy định… cần được tăng cường.

Ủy ban nhân dân TPHCM chỉ đạo Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) thực hiện đúng quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng và pháp luật có liên quan, chủ động thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường theo chỉ đạo của NHNN.

By admin