Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (mã chứng khoán: HOM) mới công bố báo cáo kiểm toán năm 2023. Số liệu cho thấy năm 2023 lỗ sau thuế 31,1 tỷ đồng, trong khi năm 2022 vẫn lãi 21,3 tỷ đồng.

Năm 2023, doanh thu thuần của doanh nghiệp ở mức 1.738,2 tỷ đồng, giảm 15,9% so với năm 2022. Giá vốn hàng bán trong năm 2023 ở mức 1.458 tỷ đồng, giảm 14,4% so với cùng kỳ. Điều này khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ đạt 280,1 tỷ đồng, giảm tới 23%.

Các chi phí của doanh nghiệp như chi phí tài chính, chi phí bán hàng hầu như không đổi. Chỉ trừ chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16,2% so với năm 2022. Do vậy năm 2023, công ty xi măng này lỗ thuần từ hoạt động sản xuất 33,7 tỷ đồng, còn năm 2022 lãi 25,8 tỷ đồng.

Giải trình về việc chuyển từ lãi sang lỗ, nguyên nhân đầu tiên được Vicem Hoàng Mai nêu ra là kinh tế toàn cầu suy giảm khiến sản xuất, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân thứ hai là nhu cầu thị trường xi măng trong nước suy giảm do chưa có dấu hiệu phục hồi. Các công trình dự án chậm triển khai, thậm chí phải giãnFrom: web game casino. Bên cạnh đó nguồn cung vượt xa cầu làm cạnh tranh thị trường nội địa ngày càng gay gắt.

Yếu tố về thị trường làm sản lượng tiêu thụ năm 2023 giảm mạnh 136.00 tấn so với mức thực hiện năm 2022, dẫn đến lợi nhuận giảm 36,4 tỷ đồng.

Nhu cầu sản lượng tiêu thụ giảm làm sản lượng sản xuất xi măng năm 2023 giảm 118.000 tấn, sản lượng sản xuất clinker năm 2023 giảm 97.000 tấn so với cùng kỳ.

Không chỉ giảm về sản lượng, giá bán sản phẩm của doanh nghiệp cũng giảm so với năm trước. Theo đó, giá xi măng xuất khẩu năm 2023 bình quân giảm 50.938 đồng/tấn so với năm 2022. Giá thu về xi măng nội địa giảm 47.327 đồng/tấn.

Công ty giải thích thêm, giá chi phí nguyên liệu đầu vào như than, điện, phụ gia,… cũng tăng khiến giảm lợi nhuận so với năm trước đó. Chỉ tính riêng giá than tăng 15 đồng/kcal là lợi nhuận giảm 15,6 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Đơn vị này còn nhấn mạnh EVN điều chỉnh tăng giá điện 2 lần, cụ thể giá điện bình quân tăng 3% từ ngày 4/5/2023 và tăng tiếp 4,5% từ ngày 9/11/2023 làm lợi nhuận giảm 3,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên trước đó, trong báo cáo quý IV/2023, nói về tác động từ việc tăng giá điện, Vicem Hoàng Mai cho biết trong năm 2023, EVN tăng giá điện 2 lần, làm lợi nhuận giảm 2,8 tỷ đồng.

By admin