Ngày 9/4, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố thông tin đại học chính quy 2024.

Năm nay, nhà trường tuyển sinh 52 ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy với 7.650 chỉ tiêu. Trong đó, trường dành 65% chỉ tiêu thông qua phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Hai ngành/chương trình đào tạo mới là An toàn thông tin và Ngôn ngữ Trung Quốc (mô hình liên kết 2+2).

Năm nay, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sử dụng 6 phương thức tuyển sinh:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ và Đào tạo, nhà trường không giới hạn chỉ tiêu cho hình thức này.

Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế, dự kiến chỉ tiêu khoảng 8%.

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 với chỉ tiêu dự kiến 65%.

Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học trung học phổ thông (xét học bạ) với chỉ tiêu dự kiến 15%.From: web game casino

Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2024, chỉ tiêu dự kiến 6%.

Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2024, chỉ tiêu dự kiến 6%.

Với chương trình đào tạo liên kết quốc tế, sinh viên trúng tuyển nhập học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh có thể đăng ký theo chương trình liên kết đào tạo 2+2 giữa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với Đại học Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây – Trung Quốc, học 2 năm tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và 2 năm tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây, khi hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp 2 bằng của cả 2 trường;

Sinh viên trúng tuyển nhập học ngành Quản trị kinh doanh, ngành Marketing, ngành Quản trị khách sạn có thể đăng ký theo chương trình liên kết đào tạo 2+2 giữa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với Đại học Bách khoa Quế Lâm – Trung Quốc, học 2 năm tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và 2 năm tại Đại học Bách khoa Quế Lâm. Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp 2 bằng của cả 2 trường.

Học phí Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với khóa trúng tuyển năm ngoái là 20 triệu đồng/năm/sinh viên, các năm tiếp theo tăng không quá 10% so với năm học liền trước.

Năm 2024, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến dành 12 tỷ đồng để cấp học bổng cho những sinh viên có điểm đầu vào hoặc thành tích học tập xuất sắc. Ngoài ra, nhà trường trao các học bổng do tài trợ, với số tiền khoảng 30 tỷ đồng.

Danh mục ngành, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển năm 2024 của ĐH Công nghiệp Hà Nội:From: web game casino

By admin