Mới đây, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – chi nhánh Thanh Hóa và UBND huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa tổ chức đấu giá 85 lô đất ở hộ gia đình, cá nhân tại tiểu khu 6, xã Hà Đông, thị trấn Hà Trung. 85 lô đất này có tổng diện tích hơn 1,7ha.

Mỗi lô đất có diện tích 126-250m2. Giá khởi điểm là từ 694 triệu đồng đến hơn 1,3 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm 85 lô đất là hơn 91,5 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm trên không bao gồm lệ phí trước bạ và các nghĩa vụ khác khi sử dụng đất.

Các lô đất có mục đích sử dụng là đất ở nông thôn, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và thời hạn sử dụng lâu dài.

Theo thông báo, khách hàng tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng theo quy định.

Tại huyện Đông Sơn, ngày 25/1, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 207 lô đất là tài sản của UBND huyện Đông Sơn.

Trong số các lô đất đấu giá, có 123 lô (diện tích 114-226m2/lô) thuộc khu dân cư xã Đông Thịnh, giá khởi điểm 6,1-13,2 triệu đồng/m2; 84 lô đất ở (diện tích 120-166m2/lô) thuộc xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, giá khởi điểm 3-6,8 triệu đồng/m2.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường UBND xã Đông Minh.

Tiếp đến, ngày 26/1, công ty đấu giá 85 lô đất trên và UBND huyện Đông Sơn sẽ phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 190 lô đất ở (diện tích hơn 2,4ha) tại điểm dân cư nông thôn Văn Bắc, xã Đông Văn, huyện Đông Sơn.

Các lô đất có diện tích 95-365m2/lô. Giá khởi điểm từ 520 triệu đồng đến hơn 1,97 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm 190 lô đất hơn 128 tỷ đồng.

Mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hiện trạng khu đất đã được đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệtFrom: web game casino. Khu đất đấu giá có mục đích sử dụng là đất ở, nhà nước giao, có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng và có thời hạn sử dụng lâu dài.

Tại huyện Hoằng Hóa, chiều 26/1, 2 đơn vị này cũng sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 112 lô đất là tài sản của UBND huyện Hoằng Hóa. Tất cả lô đất đấu giá đều là đất ở nông thôn, có thời hạn sử dụng lâu dài.

Trong đó, 23 lô đất đấu giá thuộc khu dân cư xã Hoằng Đông, mỗi lô có diện tích 150-258m2. Giá khởi điểm từ 772 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng/lô. Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền từ 154,5 triệu đồng đến hơn 407 triệu đồng, tùy theo lô.

80 lô đất đấu giá thuộc khu dân cư xã Hoằng Đạo, diện tích mỗi lô 112-327m2. Giá khởi điểm từ hơn 799 triệu đồng đến trên 2,1 tỷ đồng/lô.

Còn 9 lô đất đấu giá khác thuộc khu dân cư xã Hoằng Phượng, mỗi lô đều có diện tích 160m2. Giá khởi điểm từ 748 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/lô.

Tại huyện Cẩm Thủy, 36 lô đất là tài sản của UBND huyện Cẩm Thủy cũng sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào sáng 25/1.

Vị trí các lô đất đấu giá thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng đất ở tỷ lệ 1/500 điểm dân cư khu Hai Dòng, thôn Thuần Lương, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy. Diện tích các lô đất 125-341m2. Đơn giá 2-8,7 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm từ hơn 336 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng/lô.

Như vậy, trong tháng 1, tại các địa phương của Thanh Hóa sẽ tổ chức đấu giá ít nhất 630 lô đất ở hộ gia đình, cá nhânFrom: web game casino. Giá khởi điểm các lô đất thấp nhất là 300 triệu đồng, cao nhất hơn 2 tỷ đồng.

By admin