นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า(จท.)เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการเปิดใช้ท่าเรือราชินี และท่าเรือบางโพ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนปี2566ที่ผ่านมา กรมเจ้าท่า ยังคงเร่งการพัฒนาท่าเรือโดยสารอื่นๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ คำพูดจาก pg เว็บตรง

ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงท่าเรือจำนวน3ท่าเรือ งบประมาณรวม124.26 ล้านบาทได้แก่1.ท่าเรือพระราม7งบประมาณ40.86 ล้านบาท2.ท่าเรือท่าเตียน งบประมาณ39.07 ล้านบาทและ3.ท่าเรือเกียกกาย งบประมาณ44.33 ล้านบาทคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี66จากนั้นสามารถเปิดให้บริการประชาชนต่อไปคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

การดำเนินการดังกล่าว เน้นย้ำถึงความปลอดภัยโครงสร้างท่าเรืออย่างรอบคอบ รวมถึงความสะอาดท่าเรือเมื่อแล้วเสร็จ เพื่อเกิดภาพลักษณ์ที่ดีและมีความสวยงามแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะเป็นการส่งเสริมการให้บริการขนส่งสาธารณะทางน้ำเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ การพัฒนาท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาตามแผนมีจำนวน 29 ท่า จะช่วยลดปัญหาการคับคั่งของการจราจรทางบก ลดระยะเวลาในการเดินทาง เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทางเรือและทางบก ช่วยเพิ่มศักยภาพในการโดยสารเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามารถเชื่อมต่อระบบ รถ ราง เรือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้บริการด้านคมนาคมได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามนโยบายกระทรวงคมนาคม

By admin