เมื่อวันที่ 11 ก.พคำพูดจาก เว็บสล็อตตรง. “เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ของชมรมผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาจักรยานฯ ที่ห้องประชุม 222 ราชมังคลากีฬาสถาน กกท. หัวหมาก ซึ่งมีผู้ตัดสินจากทั่วประเทศ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยมี น.ต.สุภัทร ศรีไสว ประธานชมรมผู้ตัดสิน เข้าร่วม พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ โลหิตนาวี ประธานฝ่ายเทคนิค ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎกติกาใหม่ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) ประจำปี 2023 ให้ผู้ตัดสินได้รับทราบและนำไปศึกษาโดยละเอียด

พล.อ.เดชา กล่าวว่า ขอให้ผู้ตัดสินกีฬาจักรยานทุกคนพัฒนาการทำงานของตัวเอง ยกระดับให้มีความรู้ความสามารถเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีระเบียบวินัย แต่งกายให้เรียบร้อย มีการวางตัวที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด มีการศึกษากฎกติกาใหม่ๆ ของยูซีไอ ที่ออกมาเพิ่มในแต่ละปี ต้องจัดคนให้เหมาะสมกับงาน เน้นสร้างผู้ตัดสินรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนผู้ตัดสินรุ่นเก่าที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น โดยต้องมีการจัดการอมรมผู้ตัดสินอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันต้องส่งเสริมผู้ตัดสินให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เช่น การแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติ “ไทยแลนด์ เอ็มทีบี คัพ 2023” สนามที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 มี.ค. ที่ ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ก็จะมีการแต่งตั้งผู้ตัดสินระดับชาติขั้นสูง หรือ Elite National Commissaire ประเภทเสือภูเขา ไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยคำพูดจาก เว็บตรง true wallet

“เสธ.หมึก” กล่าวต่อว่า สมาคมฯ ได้จัดอบรมผู้ตัดสินระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนี้สมาคมมีผู้ตัดสินระดับชาติขั้นสูง หรือ Elite National Commissaire จำนวนมาก โดยมีผู้ตัดสินระดับชาติขั้นสูงประเภทเสือภูเขา จำนวน 10 คน ประกอบด้วย นายสาโรจน์ กาญจนานนท์, พ.ต.หญิง จันทร์เพ็ง นนทะสิน, น.ส.นวพร สุขประยูร, น.ส.ศศิมา อารี, นายขัตติยะ ศรีโสดา, น.ส.ธิติกาญจน์ ศิริพงศ์พัชร, นายอนุวัฒน์ อุตตะเภา, น.ส.ศิริลักษณ์ วาระเพียง, จ.อ.เสรี เรืองศิริ, จ.ส.ต.จิตติพงษ์ เทียมรัตน์ นอกจากนี้มีผู้ตัดสินจำนวน 3 คน ในรายชื่อทั้ง 10 คนดังกล่าว ผ่านการอบรมเป็นผู้ตัดสินระดับชาติขั้นสูงประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ด้วย ได้แก่ นายสาโรจน์ กาญจนานนท์, นายขัตติยะ ศรีโสดา และ น.ส.นวพร สุขประยูร

ขณะที่ น.ต.สุภัทร กล่าวว่า การประชุมสามัญครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจากรูปแบบคณะกรรมการบริหารมาเป็นรูปแบบคณะอนุกรรมการแทน โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกเป็นภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือตอนบน, ภาคเหนือตอนล่าง, กรุงเทพฯ และปริมณฑล, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันตก และภาคใต้ นอกจากนี้มีการแต่งตั้ง นายขัตติยะ ศรีโสดา เป็นเลขานุการชมรม, ส.อ.หญิง สุนิสา ศรีมันตะ และ น.ส.นวพร สุขประยูร เป็นรองเลขานุการ สำหรับการจัดผู้ตัดสินไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันรายการต่าง ๆ ทั้งที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดขึ้น และรายการที่ภาคเอกชนขออนุญาตจัดการแข่งขัน ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและมีความเหมาะสม จะต้องประสานกับคณะอนุกรรมการแต่ละภูมิภาคและเลขานุการชมรม ในการคัดเลือกผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ โดยมีตนเองเป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้ง.

By admin