วันที่ 27 ก.ค. 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำกับดูแลงานป้องกันปราบปราม เปิดเผยว่า ตามที่มีการประกาศให้วันที่ 31 ก.ค. 2566 เป็นวันหยุดพิเศษ ทำให้มีวันหยุดราชการยาวต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. – 2 ส.ค. 2566 รวมทั้งสิ้น 6 วัน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนั้น

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีวิทยุสั่งการด่วนที่สุด ลงวันที่ 27 ก.ค. 2566 กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงหยุดยาว เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป็น 3 มาตรการด้วยกัน ได้แก่ มาตรการป้องกันปราบปราม มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และมาตรการด้านการจราจร

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวว่า ในส่วนงานป้องกันปราบปรามนั้น ตนได้ให้แนวคิดไปยังผู้กำกับการและหัวหน้าสถานีตำรวจทั่วประเทศ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 ห้วงเวลา ได้แก่ ห้วงก่อนวันหยุดยาว ห้วงวันหยุด และห้วงท้ายของวันหยุด ซึ่งแต่ละห้วงเวลาก็จะมีรายละเอียดและภารกิจที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ บางแห่งเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บางแห่งเป็นพื้นที่พักอาศัย พื้นที่รองรับการเดินทางของประชาชน หรือพื้นที่มีสถานบริการหรือการจัดงานขนาดใหญ่ สิ่งเหล่านี้ผู้กำกับการหรือหัวหน้าสถานีตำรวจต้องไปวิเคราะห์ กำหนดมาตรการ และแสวงหาความร่วมมือในพื้นที่

สำหรับห้วงก่อนวันหยุดยาวนั้น ขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างการระดมกวาดล้างอาชญากรรมมีเป้าหมาย เช่น ความผิดเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน อาวุธสงคราม เครื่องกระสุนปืน และการจำหน่ายอาวุธปืนผิดกฎหมาย โดยระหว่างวันที่ 1-21 ก.ค.2566 สามารถจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 3,016ราย ยึดของกลาง อาวุธปืน 3,120 กระบอก เครื่องกระสุนปืน 163,380 นัด

เพื่อให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาเกิดความอุ่นใจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ให้ต่อยอด “โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน 4.0)” ซึ่งแต่เดิมมีระยะเวลาการดำเนินโครงการเฉพาะช่วงเทศกาล เป็นให้ประชาชนซึ่งไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอดส่องดูแลเพิ่มความเข้มในการตรวจตราเฝ้าระวังป้องกันการเกิดเหตุ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้การป้องกันอาชญากรรมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สำหรับในห้วงวันหยุดยาวนี้ พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางออกต่างจังหวัด สามารถฝากบ้านให้ตำรวจช่วยดูแล โดยติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านทุกแห่ง แต่หากไม่สะดวกไปติดต่อที่สถานีตำรวจ ยังสามารถร่วมโครงการได้ผ่าน แอปพลิเคชั่น “OBS” ได้ทั้ง Google play และ App Store หรือ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่าน ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 โดยเมื่อศูนย์วิทยุฯ ได้รับความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการฯจากประชาชนแล้ว เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูล แล้วส่งรายละเอียดไปยังสถานีตำรวจ เพื่อให้ติดต่อกลับไปยังผู้แจ้งเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

โดยตำรวจจะออกตรวจตราบ้านที่เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กร ส่วนราชการในพื้นที่ให้เชื่อมโยงทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนสามารถเข้าร่วมโครงการผ่าน แอปพลิเคชั่น OBS , หมายเลขโทรศัพท์ 191 และที่สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ” พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ฯ กล่าว

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชน ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และขอความร่วมมือจากประชาชนที่ใช้ยานพาหนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎจราจรโดยเคร่งครัด เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสุขจากห้วงวันหยุดยาวนี้.คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

By admin