เมื่อวันที่23พ.ค.ที่โรงแรมอีสตินแกรนด์พญาไทกรุงเทพฯนายพิเชฐคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.)เป็นประธานจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูงค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบรางเพื่อกำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูงค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์การขึ้นค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบรางรวมถึงมาตรการกำกับค่าโดยสารฯร่างข้อกำหนดกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการส่งเสริมการเดินทางด้วยขนส่งมวลชนทางรางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนระบบรางได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมสะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

นายพิเชฐกล่าวต่อว่าการศึกษาครั้งนี้จะแล้วเสร็จประมาณเดือนก.พ.67และจะนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางรางพ.ศ….มีผลบังคับใช้อย่างไรก็ตามปัจจุบันระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอื่นๆอาทิรถโดยสารเครื่องบินและเรือโดยสารมีการกำหนดเพดานค่าโดยสารขั้นสูงกันหมดแล้วมีเพียงระบบขนส่งทางรางที่ยังไม่มีการกำหนดและไม่มีการควบคุมโดยผลการศึกษาครั้งนี้จะนำไปบังคับใช้กับรถไฟฟ้าสายใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาทิรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ(วงแหวนกาญจนาภิเษก),รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแคราย-ลำสาลี(บึงกุ่ม),คำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

รถไฟฟ้าสายสีเทาช่วงวัชรพล-ทองหล่อ,รถไฟฟ้าสีเงินช่วงบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรถไฟฟ้าสายสีแดงต่อขยายรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวต่อขยายช่วงหมอชิต-คูคตและช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการที่ยังไม่ชัดเจนเรื่องการต่อสัมปทานให้กับเอกชนและรถไฟฟ้าสีส้มช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี(สุวินทวงศ์)ซึ่งสายนี้จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อพรบ.ขนส่งทางรางมีผลบังคับใช้ก่อนการลงนามสัมปทานสายสีส้ม

นายพิเชฐกล่าวอีกว่าขณะเดียวกันจะมีการกำหนดค่าแรกเข้าในอัตราเดียวกันเพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการรถไฟฟ้าแต่ละรายจะเก็บไม่เท่ากันแล้วแต่สัญญาสัมปทานโดยอยู่ที่ประมาณ12-17บาทนอกจากนี้การขึ้นอัตราค่าโดยสารก็ไม่มีกรอบเวลาที่เหมือนกันต่างคนต่างขึ้นตามสัมปทานของแต่ละรายอย่างไรก็ตามยังคงยืนยันว่าในอนาคตค่าแรกเข้าของระบบขนส่งทางรางทั้งรถไฟรถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูงควรต้องเก็บแค่ครั้งเดียวซึ่งขณะนี้ได้เริ่มในบัตรเครดิตหรือเดบิต(Europay Mastercard and Visa : EMV)แล้วสามารถเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงและสีม่วงที่สถานีบางซ่อนได้โดยเก็บค่าแรกเข้าแค่ครั้งเดียว

นายพิเชฐกล่าวด้วยว่าการคิดค่าโดยสารรถไฟฟ้ามีหลายรูปแบบซึ่งในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมามีพรรคการเมืองต่างๆใช้เรื่องการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเป็นแคมเปญในการหาเสียงมากมายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายและรถไฟฟ้า50บาทตลอดวันซึ่งเป็นการคิดค่าโดยสารรูปแบบราคาเดียวนอกจากนี้บางพรรคยังมีนโยบายค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า8-45บาทเป็นรูปแบบการคิดตามระยะทางนอกจากนี้ยังมีอีก1รูปแบบคือการเก็บค่าโดยสารเป็นโซนซึ่งรูปแบบนี้ต่างประเทศดำเนินการแล้วแต่ไทยยังไม่ได้ทำคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

นายพิเชฐกล่าวอีกว่าขณะนี้ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะใช้การคิดค่าโดยสารในรูปแบบใดโดยขร.ได้ศึกษาและเตรียมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าโดยสารในรูปแบบต่างๆไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อเสนอรัฐบาลในการใช้ประกอบการดำเนินนโยบายอาทิจำนวนผู้มีรายได้น้อยที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า,จำนวนผู้ที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นประจำและวงเงินที่จะใช้อุดหนุนเป็นต้นอย่างไรก็ตามยืนยันว่านโยบายที่พรรคการเมืองต่างๆหาเสียงไว้นั้นสามารถทำได้จริงแต่ต้องดูรายละเอียดของนโยบายที่หาเสียงไว้อีกครั้งว่าเป็นอย่างไรจะใช้กับทุกคนหรือเฉพาะกลุ่มและใช้ระยะเวลานานเท่าใดโดยปัจจุบันผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟและรถไฟฟ้าในวันจันทร์-ศุกร์อยู่ที่ประมาณวันละ1.3ล้านคนส่วนวันเสาร์-อาทิตย์อยู่ที่ประมาณวันละ8.9แสนคน.

By admin